Meine Deutschtour. Część 3

Meine Deutschtour. Część 3

Podręcznik Nauczyciela do języka niemieckiego dla gimnazjum

Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

Meine Deutschtour”. Część 3. Podręcznik Nauczyciela do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-Audio i płytą DVD - wygodne narzędzie ułatwiające nauczycielowi przygotowanie lekcji.

 • Ułatwia nauczycielowi pracę dzięki zamieszczeniu w jednej publikacji podręcznika ucznia i zeszytu ćwiczeń z nadpisanymi odpowiedziami.
 • Oferuje  pomysły na przeprowadzenie rozgrzewki językowej do każdej lekcji.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oferując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności oraz dla uczniów dyslektycznych wraz z kluczem odpowiedzi.
 • Zawiera na płycie CD-Audio nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 • Zawiera na płycie CD-Audio nagrania do testów dostępnych w portalu dlanauczyciela.pl
 • Zawiera na płycie DVD trzy filmy do lekcji dodatkowych, do których scenariusze oraz karty pracy zadaniami do filmu są do pobrania w portalu dlanauczyciela.pl

Dodatkowo w portalu dlanauczyciela.pl do pobrania:

 • program nauczania,
 • plan wynikowy,
 • sylabus,
 • Przedmiotowy System Oceniania,
 • kryteria oceniania,
 • zakres wymagań edukacyjnych,
 • rozkład materiału na 30 i 60 godzin,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy do filmów zawartych na płycie DVD w Podręczniku Nauczyciela,
 • testy (powtórzeniowe, po rozdziale, badanie wyników nauczania)
 • kartkówki,
 • dyktanda,
 • transkrypcje nagrań,
 • pliki mp3 nagrań do podręcznika, zeszytu ćwiczeń i testów,
 • klucze odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń i testów,
 • oprogramowanie na tablicę multimedialną
 • inne materiały dodatkowe.