Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Kosacka, Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik. Zeszyt ćwiczeń:

  • zawiera nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne poprzez kody QR,
  • udostępnia poprzez kody QR dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik EXTRA!) z odniesieniem do podręcznika,
  • zawiera dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!),
  • umożliwia utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!),
  • zwiększa kompetencję językową w zakresie rozumienie autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen),
  • inspiruje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs),
  • udostępnia autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej, oraz karty pracy do filmów, poprzez kody QR (Bank filmów).