Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki

Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku z pewnością zainteresuje i będzie pomocny studentom logopedii, logopedom praktykom oraz tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z osobami z zaburzeniami mowy i/lub prowadzą badania naukowe z tego zakresu.