Mieszkam w Polsce

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

"Dla każdego z nas ważne jest poczucie przynależności do grupy, społeczności lokalnej, regionu i narodu. Publikacja ""Pewny start. Czytam sam. Mieszkam w Polsce" pomoże w uczniom poznać swoją ojczyznę.

W książce zawarte są zarówno informacje związane z historią państwa polskiego, jak i informacje o pasmach górski, jeziorach, puszczach, wydmach, największych miastach. Publikacja pomoga w kształtowaniu postaw patriotycznych.

Publikacja jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.
Cele publikacji:

  •  rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i narodu
  •  przybliżenie dziejów i historii państwa polskiego
  •  zapoznanie z tematami rozmów, które uczeń może podjąć z innymi osobami także spoza najbliższego otoczenia.

Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji :

  •  Jesteśmy Polakami
  •  Polska – moja ojczyzna
  •  Zwiedzamy Polskę
  •  Historia, teraźniejszość, przyszłość
  •  Prezydent, rząd, sejm, senat
  •  Kulinarne podróże po Polsce