Moi przyjaciele. Karty pracy 1

Pewny start. Codziennik szkolny

Autorzy: Praca zbiorowa

Publikacja Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele to 80 kart pracy do nauki czytania, pisania, liczenia, rozwijania percepcji wzrokowej, uwagi słuchowej, koncentracji uwagi oraz orientacji w przestrzeni i rozumienia stosunków przestrzennych.

Tematyka:

 • nauka liter: o, a, m, t, e, l, i, d, y, u, k, ł, p
 • poznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 0
 • znaki drogowe
 • bezpieczeństwo na ulicy
 • dobre zachowanie
 • relacje rodzinne.

  Zadania z zakresu:

 • dopasowywania
 • segregowania
 • kształtowania słuchu fonemowego
 • pisania liter, sylab, wyrazów i zdań po śladzie
 • odróżniania liter i głosek
 • dzielenia na sylaby
 • układania wyrazów z liter i sylab
 • czytania
 • pisania cyfr po śladzie, samodzielnie
 • dodawania
 • odejmowania
 • przeliczania,
 • kolorowania według kodu,
 • liczenia pieniędzy.

  Karty pracy pomogą uczniowi w zrozumieniu i wyćwiczeniu podstawowych umiejętności szkolnych.