Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła Pakiet

Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła Pakiet

Codziennik szkolny. Pewny start

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

"Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła" to pakiet 240 kart pracy, które wspierają rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczących się w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
W skład zestawu wchodzą:

  •  Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele
  •  Pewny start. Codziennik szkolny. Moja klasa
  •  Pewny start. Codziennik szkolny. Moja szkoła