Kompletne rozwiązania edukacyjne

Przygotowaliśmy publikacje i pomoce dydaktyczne do wszystkich przedmiotów 8-klasowej szkoły podstawowej. Oferujemy nie tylko nowe podręczniki, ale także skorelowane z nimi zeszyty ćwiczeń, publikacje edukacyjne takie jak zbiory zadań, atlasy, mapy ścienne itp., oraz, co szczególnie ważne w okresie reformy, bogatą obudowę dydaktyczną. Do naszych nowych serii przygotowaliśmy dodatkowe materiały prezentacyjne – zarówno w wersji papierowej, jak i multimedialnej. Nauczyciele mają także możliwość korzystania z bogatego portfolio e-rozwiązań z obszaru testująco-diagnozującego.

  • Podręczniki proponują świeże pomysły na ciekawe i efektywne nauczanie przedmiotu.
  • Zeszyty ćwiczeń ułatwiają utrwalanie wiedzy oraz przygotowanie do sprawdzianów dzięki różnorodnym ćwiczeniom dostosowanym do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Podręczniki Nauczyciela Książki Nauczyciela zawierają materiały dydaktyczne do każdego zagadnienia z podręcznika, umożliwiające dostosowanie lekcji do zróżnicowanych potrzeb uczniów.
  • Pomoce dydaktyczne pomogą w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.

Nauczyciele pracujący z naszymi publikacjami mogą skorzystać następujących rozwiązań:

Portal dlanauczyciela.pl

Zawiera materiały dydaktyczne, m.in.: scenariusze lekcji i karty pracy do wszystkich lektur obowiązkowych i wybranych lektur uzupełniających.

zobacz więcej

Generator testów i sprawdzianów

Dzięki bazie prawie 10 tysięcy edytowalnych zadań z odpowiedziami i punktacją umożliwia łatwe tworzenie własnych testów oraz ich wydrukowanie.

zobacz więcej

Multibooki

Elektroniczna wersja podręczników dla klasy 4 wzbogacona o dodatkowe zasoby, np.: zdjęcia, filmy, animacje, pokazy slajdów, interaktywne ćwiczenia oraz nagrania audio.

zobacz więcej

Multiteki

Bogaty zbiór zasobów multimedialnych dla klasy 7 pomocnych w prowadzeniu lekcji, np.: reprodukcji z komentarzami, nagrań audio, interaktywnych ćwiczeń i analiz tekstów.

zobacz więcej

Flipbooki

Elektroniczna wersja podręczników dla klasy 7, którą można wyświetlać podczas zajęć.

zobacz więcej

Diagnoza przedmiotowa

Służy do cyklicznego i miarodajnego badania postępów uczniów poprzez elektroniczny system generowania wyników i przejrzyste raporty oraz spersonalizowane opinie i rekomendacje.

zobacz więcej

Programy edukacyjne

O edukacji myślimy kompleksowo. Dlatego mamy konkretne rozwiązania nie tylko na wyzwania związane z wprowadzeniem nowych podstaw programowych, ale także pomagające rozwijać i doskonalić kompetencje, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Przygotowaliśmy programy kształcące umiejętności XXI wieku,  wspierające wolontariat szkolny, pracę metodą projektu czy w kwestiach wychowawczych.

Projekt z klasą

To unikalny, najpopularniejszy w Polsce konkurs promujący pracę metodą projektu. Fundusz Grantów Nowej Ery pomaga zrealizować nawet najambitniejsze projekty edukacyjne.

zobacz więcej

Uczę i wychowuję

Warsztat pracy nauczyciela i wychowawcy to nie tylko wiedza merytoryczna. Równie ważne są tak zwane „kompetencje miękkie”.

zobacz więcej

Szkolne kluby wolontariatu

Aktywnie promujemy ideę wolontariatu, tworząc i udostępniając nauczycielom bezpłatne materiały oraz wspierając działania mającą na celu zaangażowanie uczniów w działania wolontariackie.

zobacz więcej

Uczeń i hejt

Materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów pomagające poradzić sobie w sytuacji zetknięcia się dziecka z hejtem.

zobacz więcej

Oferta Nowej Ery

Zapewniamy wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas objętych reformą – dostosowane do wymagań MEN. W naszej nowej ofercie nauczyciele znajdą najbardziej znane i lubiane serie podręczników Nowej Ery. Zachowaliśmy sprawdzone i cenione koncepcje dydaktyczne, dbając o to, by płynnie łączyły wymagania nowej podstawy programowej z potrzebami i przyzwyczajeniami nauczycieli.

Edukacja wczesnoszkolna

Seria „Elementarz odkrywców”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania w klasach 1–3 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Język polski

Seria „NOWE Słowa na start!”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Matematyka

Seria „Matematyka z kluczem”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania matematyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Język angielski

Seria „Explorer”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania języka angielskiego w klasach 1–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Język niemiecki

Serie „Meine Deutchtour” i „Das ist Deutch Kompakt”, dostosowane do nowej podstawy programowej, przeznaczone do nauczania języka niemieckiego w klasach 7–8.

Czytaj więcej

Przyroda

Seria „Tajemnice przyrody”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Biologia

Seria „Puls życia”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Chemia

Seria „Chemia Nowej Ery”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania chemii w klasach 7–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Fizyka

Serie „Spotkania z fizyką” i „To jest fizyka”, dostosowane do nowej podstawy programowej, przeznaczone do nauczania fizyki w klasach 7–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Geografia

Seria „Planeta Nowa”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania geografii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Historia

Seria „Wczoraj i dziś”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Wiedza o społeczeństwie

Seria „Dziś i jutro”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Muzyka

Seria „Lekcja muzyki”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Plastyka

Seria „Do dzieła!”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Informatyka

Seria „Lubię to!”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania informatyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Technika

Seria „Jak to działa?”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania techniki w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa

Seria „Żyję i działam bezpiecznie”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Zobacz także