My i historia. Klasa 4

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 369/1/2011/2015
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Podręcznik „My i historia” do historii i społeczeństwa dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie wprowadza w zagadnienia przedmiotowe. Prezentuje w porządku chronologicznym treści od najdawniejszych dziejów człowieka do końca starożytności.

  • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą zdjęć, map i tekstów, do których dołączono materiał ćwiczeniowy.
  • Ułatwia przyswojenie omawianych treści poprzez zamieszczenie każdego tematu na dwóch sąsiadujących stronach i użycie do opisu zrozumiałego języka.
  • Zachęca do pracy dzięki postaciom Basi i Jacka, czyli przewodników po podręczniku.
  • Pomaga umiejscowić wydarzenia w czasie za pomocą osi czasu, będącej stałym elementem każdej jednostki lekcyjnej.
  • Pozwala określić miejsce omawianych wydarzeń oraz procesów historycznych dzięki czytelnym mapom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez barwne rysunki i fotografie wraz z opisami.