My i historia. Klasa 6

My i historia. Klasa 6

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 369/3/2013/2016
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

„My i historia”, podręcznik do 6 klasy do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, w chronologicznym porządku prezentuje treści od XVIII w. do początków XXI w.

Ponadto:

  • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą zdjęć, map i tekstów źródłowych obudowanych materiałem ćwiczeniowym.
  • Ułatwia przyswojenie omawianych treści dzięki zamieszczeniu poszczególnych tematów na dwóch sąsiadujących stronach oraz przyjaznemu językowi.
  • Zachęca do pracy dzięki postaciom Basi i Jacka, czyli przewodników po podręczniku.
  • Pomaga umiejscowić wydarzenia w czasie w wyniku zamieszczenia osi czasu, będącej stałym elementem każdej jednostki lekcyjnej.
  • Pozwala określić miejsce omawianych wydarzeń oraz procesów historycznych za pomocą czytelnych map.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki barwnym rysunkom i fotografiom wraz z opisami ilustrującymi zagadnienia historyczne.