My i historia. Klasa 6

My i historia. Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Zeszyt ćwiczeń „My i historia” do 6 klasy do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności historycznych. 

Ponadto:

  • Umożliwia dostęp do dodatkowych materiałów (m.in. filmów, nagrań i gier historycznych) w wyniku zamieszczenia znajdujących się w zeszycie kodom QR.
  • Zachęca do rozwiązywania kolejnych zadań dzięki ćwiczeniom Na dobry początek, mającym formę krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
  • Pomaga w rozwiązywaniu zadań dzięki umieszczonym obok niektórych ćwiczeń dobrym radom, pełniącym funkcję wskazówek.
  • Daje możliwość rozwijania zainteresowań historycznych za pomocą ćwiczeń Dla dociekliwych.
  • Ułatwia utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.