My World 3

My World 3

Funbook. Ćwiczenia dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Autorzy: Philip James, Dorota Sikora-Banasik

„My World 3. Funbook” to kolorowy i bogaty zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej.

  • Wspiera stopniowe rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania za pomocą licznych, różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
  • Zachęca uczniów do zabawy i nauki dzięki kolorowym ilustracjom i zdjęciom oraz lubianym przez nich naklejkom i wycinankom.
  • Pomaga w utrwalaniu słownictwa za pomocą słowniczka obrazkowego – Active Dictionary.
  • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez dodatkowe ćwiczenia w sekcji More Fun dla uczniów lubiących wyzwania.
  • Ułatwia pracę z materiałami filmowymi dzięki zadaniom w sekcji DVD Club.
  • Pomaga we współpracy z rodzicami dzięki polskim poleceniom oraz opisom ćwiczeń umieszczonym na dole każdej strony.