Na dobry start, klasa 1

Na dobry start, klasa 1

Ćwiczenia wspomagające naukę czytania i pisania

Autorzy: Marzanna Krajewska

„Na dobry start” to ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne i ułatwiające dziecku opanowanie umiejętności czytania i pisania w klasie 1. 

  • Zeszyt ćwiczeń wyrównuje start szkolny poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka dzięki bogatemu zestawowi zadań z zakresu analizy słuchowej, percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Wspiera nauczyciela w diagnozie uczniów klasy 1 w pierwszym półroczu nauki. 
  • Pozwala opanować umiejętności czytania i pisania dzięki różnorodnym ćwiczeniom na materiale bezliterowym, jak i ćwiczeniom na materiale literowym uwzględniającym 23 litery.
  • Wyrównuje dysharmonie rozwojowe i zapobiega powstawaniu zaburzeń wtórnych, wyrabia samodzielność i motywację do nauki.