Na dobry start, klasa 1

Na dobry start, klasa 1

Matematyka

Autorzy: Marzena Kołaczyńska, Małgorzata Skonieczna

„Matematyka na dobry start” to zeszyt ćwiczeń, który pomoże rozpoznać matematyczne trudności i uzdolnienia każdego pierwszoklasisty.

  • Wspomaga nauczyciela w dokonaniu wstępnej diagnozy umiejętności i wiadomości matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1.
  • Pozwala precyzyjnie rozpoznać trudności i uzdolnienia każdego dziecka oraz opracować wskazania edukacyjne i terapeutyczne mające wspierać jego dalszy rozwój w tej dziedzinie wiedzy.
  • Ćwiczenia uwzględniają zasadę stopniowania trudności