Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/1/2012/2014
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” prezentuje elementy przyrody w najbliższym otoczeniu. Zawiera informacje na temat zjawisk pogodowych, zdrowia i bezpieczeństwa oraz przystosowania organizmów do środowisk lądowych i wodnych.

  • Kształci umiejętność badania przyrody dzięki instrukcjom doświadczeń i obserwacji przyrodniczych opisanych zgodnie z metodą naukową.
  • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
  • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
  • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki bogatej szacie graficznej, licznym ciekawostkom i odniesieniom do otaczającego nas świata.
  • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik.
  • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności. 
  • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.