Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/2/2013/2015
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Podręcznik do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przystępny sposób przedstawia zagadnienia przyrodnicze, takie jak geografia Polski, organizm człowieka oraz podstawowe zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne.

  • Ułatwia wykształcenie umiejętności posługiwania się mapą i skalą mapy dzięki przejrzystym, zrozumiałym opisom oraz czytelnym ilustracjom.
  • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
  • Pomaga w przygotowaniu się do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
  • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki bogatej szacie graficznej, licznym ciekawostkom i odniesieniom do otaczającego nas świata.
  • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik.
  • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności. 
  • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.