Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/3/2014
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Podręcznik do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przystępny sposób przedstawia zagadnienia przyrodnicze, takie jak krajobrazy świata, budowa i właściwości substancji oraz miejsce Ziemi we Wszechświecie.

  • Ukazuje przystosowania roślin i zwierząt do zróżnicowanych warunków klimatycznych dzięki omówieniu stref krajobrazowych Ziemi.
  • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
  • Pomaga w przygotowaniu się do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
  • Rozbudza zainteresowanie przyrodą poprzez bogatą szatę graficzną, liczne ciekawostki i odniesienia do otaczającego nas świata.
  • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki doświadczeniom Odkrywam, poznaję.
  • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności.
  • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.