Nasze ćwiczenia. Klasa 1, część 2

Ćwiczenia zintegrowane

Zeszyt „Nasze ćwiczenia" klasa 1, część 2 jest idealnie skorelowany z podręcznikiem MEN „Nasz elementarz” część 2 i znakomicie go uzupełnia. Został przygotowany na podstawie sprawdzonych rozwiązań, zastosowanych w serii „Elementarz XXI wieku”.

  • Skłania do analizowania zjawisk w świecie rzeczywistym, oceny zachowań i kultywowania tradycji, proponując ciekawe eksperymenty i ćwiczenia, zachęcając do wspólnych działań w rodzinie i w szkole.
  • Rozwija umiejętność czytania, wprowadzając krótkie teksty fabularyzowane z kolejno wprowadzanych liter, i umiejętność pisania, kładąc nacisk na odwzorowywanie tekstu.
  • Rozwija sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.