Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 4

Nasze ćwiczenia. Klasa 2, część 4

Matematyka

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Nasze ćwiczenia. Matematyka” dla klasy drugiej cz. 4 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej dla klasy 2 „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 4 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

  • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w edukacji matematycznej.
  • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny u góry, na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
  • Wciągają i angażują uczniów dzięki zadaniom konstruowanym w myśl zasady nauczanie przez działanie.
  • Kształcą biegłość w dokonywaniu obliczeń dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom.
  • Uczą logicznego myślenia dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
  • Stwarzają możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności w ramach cyklu Powtórki przez pagórki i Zadania tekstowe.
  • Zachęcają do wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowych, również niestandardowych, sytuacjach dzięki cyklowi Przystanek zadanek.