Nasze ćwiczenia. Klasa 3, część 1

Ćwiczenia zintegrowane

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

„Nasze ćwiczenia” dla klasy trzeciej cz. 1 są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej do klasy 3 „Nasza szkoła” cz.1A i cz.1B - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

  • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w  edukacjach: polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.
  • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
  • Przyciągają uwagę uczniów dzięki różnorodnym ćwiczeniom, dostosowanym do zainteresowań dzieci, pomagającym utrzymać ich zainteresowanie i motywację (rysowanie, kolorowanie, wklejanie, łamigłówki, rebusy, wykreślanki, uzupełnianki).
  • Atrakcyjnie przekazują wiedzę przyrodniczą dzięki realistycznym ilustracjom i zdjęciom.
  • Umożliwiają powtarzanie wiedzy i nabytych umiejętności dzięki ćwiczeniom z cyklu Co już potrafimy?.
  • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię uczniów dzięki czytelnej i urozmaiconej szacie graficznej.
  • Rozwijają zainteresowania literackie dzięki ćwiczeniom z cyklu Nasze lektury.
  • Rozwijają kompetencje społeczne poprzez prezentację pozytywnych postaw.