Nasze ćwiczenia. Klasa 3, część 1

Matematyka

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

„Nasze ćwiczenia. Matematyka” dla klasy trzeciej cz. 1  są zgodne z podstawą programową oraz ściśle skorelowane z rządowym podręcznikiem do szkoły podstawowej dla klasy 3 „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 1 - zarówno pod względem tematyki, jak i materiału nauczania.

  • Gwarantują efektywną realizację podstawy programowej w zakresie treści nauczania w  edukacji matematycznej.
  • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki idealnej korelacji z podręcznikiem rządowym (np. pasek nawigacyjny, u góry na każdej stronie, z tematem oraz z odnośnikiem do strony w podręczniku rządowym).
  • Wciągają i angażują uczniów dzięki zadaniom konstruowanym w myśl zasady nauczanie przez działanie.
  • Kształcą biegłość w dokonywaniu obliczeń dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom.
  • Uczą logicznego myślenia dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
  • Stwarzają możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności dzięki cyklom Powtórki przez pagórki i Zadania tekstowe.
  • Zachęcają do wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowych, również niestandardowych sytuacjach, dzięki cyklowi Przystanek zadanek.