Javascript is required
Formularz rejestracji na konferencję
„Proud To Teach – a journey we take together”

6 kwietnia 2024 r.   |   10:00-19:00   |  Aparthotel "Termy Uniejów", ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów


Cena brutto za osobę wynosi 499 zł

* Pole wymagane

** Oświadczam, że przed zgłoszeniem udziału w szkoleniu zapoznałam/zapoznałem się z 
Regulaminem konferencji „Proud To Teach – a journey we take together”, w tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany w Regulaminie jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za szkolenie.

*** Podając adres e-mail, wyrażam zgodę, aby faktura w formie elektronicznej była dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w niniejszym formularzu adres e-mail.