Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski

Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski

Autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Książka „Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski" przedstawia całościową koncepcję diagnozy nauczycielskiej w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej dzieci na poziomie przedszkola i klas 1–3 szkoły podstawowej.

  • Publikacja zawiera wyczerpujące i użyteczne opisy metod, narzędzi i procedur badawczych stosowanych w diagnozie nauczycielskiej oraz wskazówki do interpretacji wyników diagnozy, ułatwiające formułowanie wniosków do własnej działalności pedagogicznej.
  • Cennym elementem książki są także scenariusze eksperymentów służących rozpoznawaniu matematycznych uzdolnień u dzieci.
  • Przedstawioną tu nauczycielską diagnozę edukacji matematycznej można stosować w odniesieniu do grupy dzieci, by określić, jaki poziom reprezentuje, oraz do poszczególnych dzieci, aby uchwycić różnice indywidualne w zakresie wiedzy i umiejętności. 
  • Pozycja przeznaczona dla nauczycieli–praktyków.