Jak wypełniać obowiązki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte, albo pomimo otwarcia część dzieci nadal uczy się zdalnie? Jak skutecznie pracować zdalnie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?


Skorzystaj z gotowych porad praktyków. Przekonaj się, jak możesz wykorzystać programy multimedialne eduSensus, by móc kontynować terapię, uatrakcyjnić zajęcia, lub uprościć raportowanie ze swojej pracy.

Terapia dzieci z ASD - jak kontynuować ją na odległość?

Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Webinarium z cyklu "SPE w nauczaniu zdalnym"

Realizacja orzeczeń dla uczniów z ASD w stanie pandemii

Jak realizować zalecenia, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

Bezpłatne materiały do pobrania

Nauka i terapia na odległość

  • Materiały do pracy zdalnej z uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych
  • Gry, kolorowanki, wierszyki logopedyczne i inne materiały wspierające wszechstronny rozwój dziecka
  • Prezentacje multimedialne i propozycje scenariuszy zajęć
  • Materiały do pracy z uczniami wymagających terapii logopedycznej lub wykazujących trudności z obszaru dyskalkulii czy dysleksji
  • Polecane do zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
wejdź na dlanauczyciela.pl

Atrakcyjne wsparcie terapii online

Narzędzia i porady

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Kompetencje kluczowe

Jak je kształtować od najmłodszych lat?

Matematyka nauczana zdalnie

Jak uczyć matematyki zdalnie mając na uwadze potrzeby i możliwości ucznia i nauczyciela?

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Logopeda w pracy online

Zdalna profilaktyka, diagnoza i terapia - czy są możliwe?

Terapia na odległość

Jak kontynuować terapię w warunkach nauki zdalnej?

Nauczanie zdalne a specjalne potrzeby uczniów

Rozmowa z założycielkami bloga edukacyjnego Specjalni.pl Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami rozwiązań

Dokumentowanie pracy zdalnej

Propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery

Chcesz poznać możliwości nauki zdalnej z eduSensus? Zostaw swoje dane - oddzwonimy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form