Jak wypełniać obowiązki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte, albo pomimo otwarcia część dzieci nadal uczy się zdalnie? Jak skutecznie pracować zdalnie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?


Skorzystaj z gotowych porad praktyków. Przekonaj się, jak możesz wykorzystać programy multimedialne eduSensus, by móc kontynować terapię, uatrakcyjnić zajęcia, lub uprościć raportowanie ze swojej pracy.

Terapia dzieci z ASD - jak kontynuować ją na odległość?

Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Webinarium z cyklu "SPE w nauczaniu zdalnym"

Realizacja orzeczeń dla uczniów z ASD w stanie pandemii

Jak realizować zalecenia, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

Bezpłatne materiały do pobrania

Nauka i terapia na odległość

  • Materiały do pracy zdalnej z uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych
  • Gry, kolorowanki, wierszyki logopedyczne i inne materiały wspierające wszechstronny rozwój dziecka
  • Prezentacje multimedialne i propozycje scenariuszy zajęć
  • Materiały do pracy z uczniami wymagających terapii logopedycznej lub wykazujących trudności z obszaru dyskalkulii czy dysleksji
  • Polecane do zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

wejdź na dlanauczyciela.pl

Atrakcyjne wsparcie terapii online

Narzędzia i porady

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Terapia na odległość

Jak kontynuować terapię w warunkach nauki zdalnej?

Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Kompetencje kluczowe

Jak je kształtować od najmłodszych lat?

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Matematyka nauczana zdalnie

Jak uczyć matematyki zdalnie mając na uwadze potrzeby i możliwości ucznia i nauczyciela?

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami rozwiązań

Dokumentowanie pracy zdalnej

Propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery

Logopeda w pracy online

Zdalna profilaktyka, diagnoza i terapia - czy są możliwe?

Chcesz poznać możliwości nauki zdalnej z eduSensus? Zostaw swoje dane - oddzwonimy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form