Wiemy, jak będzie wyglądać nauka do wakacji: 3 etapy przywracania funkcjonowania szkół [AKTUALIZACJA]

fot. Pexels

W środę, 13. maja 2020, MEN opublikowało harmonogram stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Założono powrót do zajęć w trzech etapach i w okrojonym zakresie. Według udostępnionych przez MEN informacji, pełnego otwarcia wszystkich placówek nie będzie.

Etap pierwszy: od 18 maja

Od tego dnia mogą zostać otwarte placówki i instytucje prowadzące działalność opiekuńczo-edukacyjną oraz te dysponujące bazą noclegową, między innymi:

 • schroniska młodzieżowe,
 • ośrodki sportowe,
 • świetlice środowiskowe,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • ogniska pracy pozaszkolnej,
 • inne placówki specjalistyczne.

Również od 18 maja w szkołach mogą odbywać się następujące zajęcia:

 • zajęcia praktyczne w ostatnich semestrach szkół policealnych,
 • zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów klas trzecich szkół branżowych pierwszego stopnia,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Etap drugi: od 25 maja

Od tego dnia wchodzą w życie kolejne poluzowania obostrzeń. Przywrócone lub umożliwione zostają:

 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • konsultacje na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII szkół podstawowych (uwaga: konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast placówka jest zobowiązana je zaoferować).
 • konsultacje szkolne dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego.

Etap trzeci: od 1 czerwca

Od tego dnia szkoły będą mogły zaoferować na swym terenie konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów ze wszystkich klas i poziomów nauczania. Wymiar tych dobrowolnych dla ucznia konsultacji powinien być uzależniony od jego potrzeb, a także od warunków lokalowych, jakimi dysponuje dana placówka.

Jednocześnie MEN zapowiada, że w kolejnych tygodniach możemy spodziewać się dalszych rozporządzeń oraz wytycznych sanitarnych dotyczących organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Pełna treść omówionego powyżej rozporządzenia z dnia 13 maja 2020 dostępna jest tutaj.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały też dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły. Dostępne są tutaj.

Pobierz wytyczne: