Czy 1 września wrócimy do szkół? Jest decyzja MEN

fot. Arthur Krijgsman, Pexels

W dniu 5 sierpnia 2020 (środa) Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, przedstawił wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek regulujące ich funkcjonowanie od 1 września 2020 r. Najważniejsza informacja, na którą czekali uczniowie i nauczyciele, to ta: nowy rok szkolny powitamy w szkolnych progach!

Trzy warianty funkcjonowania placówek

Rozporządzenie ogłoszone przez MEN zakłada trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

  • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. W tym wariancie nauka odbywa się stacjonarnie, zaś w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły (po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego) podejmuje decyzję dotyczącą częściowego lub całkowitego przejścia na wariant B lub C.
  • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor zawiesza zajęcia (grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej placówki) w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzi kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.
  • Wariant C – kształcenie zdalne. W przypadku bardzo złej sytuacji epidemiologicznej w regionie dyrektor placówki decyduje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Decyzja taka wymaga oczywiście zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Bezpieczny powrót do szkół

Według informacji przedstawionych na omawianej konferencji prasowej, MEN nie przewiduje obowiązku zakrywania nosa i ust przez uczniów i nauczycieli rozpoczynających we wrześniu naukę stacjonarną. Jednocześnie zastrzega, że w szkołach i placówkach będą mogli przebywać jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów chorobowych oraz nieposiadający członków rodziny przebywających na kwarantannie. Natomiast opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:

  • 1 opiekun odprowadza jedno dziecko (lub rodzeństwo, grupę itp.).
  • Opiekunowie zachowują 1,5 m dystans od kolejnych opiekunów z dziećmi oraz od pracowników szkoły.
  • Opiekunowie przestrzegają przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosują środki ochronne: osłaniają ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Szczegóły dotyczące wytycznych MEN, MZ i GIS, zmian prawnych towarzyszących rozporządzeniu oraz inne informacje przekazane na konferencji znajdują się tutaj.