Egzaminy zewnętrzne 2020: znamy szczegółowe wytyczne MEN, CKE i GIS

fot. Maliszewski/REPORTER

W dniu 15 maja 2020 ogłoszony został dokument precyzujący sposób przeprowadzenia tegorocznych egzaminów zewnętrznych, w tym: egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. Dokument zawiera wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Poniżej zebraliśmy kluczowe informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Uczniu, pamiętaj!

 • Staw się na egzamin, jeśli jesteś całkowicie zdrowy, nie masz objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie jesteś objęty kwarantanną i nie mieszkasz z osobami objętymi kwarantanną.
 • Na egzamin przyjdź w maseczce zakrywającej nos i usta. Zdejmij ją dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej lub po podejściu do stanowiska egzaminacyjnego.
 • Przynieś własną butelkę wody – szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków.
 • Jeśli danego dnia zdajesz więcej niż jeden egzamin, przynieś własne kanapki, które zjesz w przerwie między egzaminami.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób.
 • Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Zostaw rzeczy osobiste (kurtkę, plecak itp.) w wyznaczonym przez szkołę miejscu (placówka ma obowiązek takie miejsce Ci zapewnić).
 • W trakcie egzaminu korzystaj wyłącznie z własnych, dozwolonych na egzaminie przyborów: długopisu, ołówka, linijki, cyrkla, kalkulatora.
 • Nie pożyczaj przyborów od innych zdających.
 • Po zakończeniu egzaminu twórz zgromadzenia przed szkołą z innymi uczniami – podziel się refleksjami za pomocą komunikatorów internetowych!

Rodzicu, pamiętaj!

 • Nie możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły.
 • Jeśli Twój podopieczny wymaga pomocy np. w poruszaniu się, możesz wejść z nim na teren szkoły.
 • W innych uzasadnionych przypadkach możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Pamiętaj o maseczce zakrywającej nos i usta.

Nauczycielu, pamiętaj!

 • Aby brać udział w organizacji, przeprowadzeniu czy nadzorowaniu tegorocznych egzaminów, Ty również musisz być całkowicie zdrowy, nieobjęty kwarantanną i nie mieszkać z osobami poddanymi kwarantannie.
 • Obowiązuje Cię noszenie maseczki zakrywające nos i usta, a także zachowywanie 1,5-metrowego odstępu od innych osób.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej masz prawo poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (zachowując wymagany 1,5-metrowy odstęp).
 • Możesz zdjąć maseczkę, kiedy obserwujesz przebieg egzaminu (pod warunkiem zachowaniu niezbędnego odstępu od innych osób), jednak poruszając się po sali egzaminacyjnej (np. kiedy podchodzisz do Ucznia, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie), musisz ponownie nałożyć maseczkę.

Sytuacja jest wyjątkowa, więc warto się do niej dobrze przygotować

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności członków Komisji Egzaminacyjnych, Nauczycieli i Dyrektorów, na których ciąży obowiązek przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych egzaminów zewnętrznych, do zapoznania się z pełną treścią omawianego tu dokumentu. Na 27. stronach precyzuje i wyjaśnia on zagadnienia dotyczące:

 • środków ochrony osobistej zdających,
 • środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń (w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych),
 • możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu,
 • szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji,
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Dokument z wytycznymi MEN, CKE i GIS znajdziecie TUTAJ.