Od 6 maja przedszkola i żłobki mogą być otwarte

fot. Natalie, Pexels

W komunikacie wydanym 29 kwietnia MEN zapowiedziało otwarcie żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek wychowania przedszkolnego od dnia 6 maja 2020 r.

Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pracy przedszkoli

W wydanym komunikacie MEN apeluje, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wśród szczegółowych zaleceń znalazły się następujące wskazówki:

 • Każda grupa przedszkolna powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 • Grupy powinny być jak najmniejsze i obejmować dzieci w zbliżonym wieku.
 • Z sali należy usunąć rzeczy, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 • Rodzice nie mogą przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi ani dzieci, których domownik odbywa kwarantannę.
 • Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu.
 • Podczas pracy na terenie placówki personel nie musi zakrywać ust i nosa.
 • Do opieki nad dziećmi nie należy angażować personelu powyżej 60. roku życia.
 • Placówki muszą być wyposażone w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.
 • Placówki powinny posiadać pomieszczenia potrzebne do izolacji.

Jakie inne placówki wracają do pracy stacjonarnej?

Oprócz otwarcia placówek przedszkolnych przywrócono możliwość:

 • otwarcia żłobków – przy zachowaniu tych samych procedur sanitarnych, co w przypadku przedszkoli,
 • stacjonarnego funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej (przy czym kształcenie teoretyczne będzie nadal realizowane zdalnie),
 • realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum (teraz możliwe jest np. zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też realizacja projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą),
 • odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

Poniżej zamieszczamy instrukcję MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z wytycznymi dla przedszkoli.