Informacje o zasadach używania materiałów dydaktycznych Nowej Ery do nauki zdalnej

W obecnej, bezprecedensowej sytuacji Wydawnictwo Nowa Era solidarnie angażuje się w działania polegające na ułatwianiu dostępu do wysokiej jakości treści edukacyjnych. Zapewniają to właśnie podręczniki, zeszyty ćwiczeń i publikacje dydaktyczne Nowej Ery, z których uczniowie i nauczyciele korzystają  na co dzień. Podjęliśmy szereg dodatkowych działań wspierających naukę zdalną, w zakres których wchodzą m. in. szkolenia on-line dla Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów.

Przede wszystkim jednak przygotowujemy i udostępniamy bezpłatnie materiały do nauki zdalnej. Nasze publikacje znajdują się na nowaera.pl/naukazdalna oraz na portalu dlanuaczyciela.pl w specjalnej sekcji „Nauka zdalna”.

Ogólne zasady korzystania z materiałów do nauki zdalnej:

  • Materiały Nowej Ery dostępne na portalu dlanauczyciela.pl w sekcji „Nauka zdalna” służą wyłącznie nauczaniu uczniów w trybie nauki zdalnej poprzez Internet.
  • Nauczyciele mogą korzystać z nich do własnych potrzeb edukacyjnych, przygotowywania zajęć lub przesyłać je swoim uczniom.
  • Materiały z sekcji „Nauka zdalna” na portalu dlanuaczyciela.pl mogą być publikowane na stronach www szkół pod warunkiem trwałego ich usunięcia po zakończeniu nauki zdalnej w roku szkolnym 2021/2022.
  • Pozostałe materiały portalu dlanauczyciela.pl (poza sekcją „Nauka zdalna”) mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nauczycieli, jedynie do ich własnego użytku związanego z pełnieniem funkcji nauczyciela. Nie mogą być więc przesyłane uczniom, osobom trzecim, ani publikowane w innych portalach, serwisach, stronach internetowych.
  • Udostępnione przez Nową Erę materiały objęte są ochroną prawno-autorską; zabronione jest zamieszczanie ich na innych portalach internetowych lub pobieranie w celu ich sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy rozprowadzania wśród osób trzecich oraz publicznego prezentowania.
  • Naruszenie powyższych zasad może narazić korzystającego na odpowiedzialność karną i cywilną.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z udostępnionych przez Nową Erę materiałów i rozwiązań. Pomogą one realizować  program nauczania w sposób możliwie efektywny i skuteczny, w oparciu o najwyższej jakości, rzetelne materiały edukacyjne.

Dziękujemy także za zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych powyżej zasad!