New Matura Explorer. Część 3

New Matura Explorer. Część 3

Podręcznik do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 698/3/2015
Autorzy: John Hughes, Elżbieta Wardyńska, Izabela Michalak, Beata Polit

Podręcznik „New Matura Explorer 3” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 

  • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego, obejmujące wszystkie obowiązujące tematy z podstawy programowej.
  • Umożliwia dokładne i systematyczne poznanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniu wszystkich strategii egzaminacyjnych.
  • Pozwala w praktyce poznać techniki rozwiązywania zadań maturalnych dzięki ćwiczeniom wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych (w tym na środki językowe).
  • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki przykładowym egzaminom ustnym.
  • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
  • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammar Reference, która zawiera wyjaśnienia gramatyki po polsku.
  • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego, która zawiera przykładowe teksty ze wskazówkami.
  • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i praktycznym ćwiczeniom.
  • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.