Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony zostanie po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty.

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony zostanie po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty, który pod kilkoma względami różni się od znanego z ostatnich lat egzaminu gimnazjalnego. Po pierwsze znika podział na poziom podstawowy i rozszerzony. Po drugie, na co szczególnie warto zwrócić uwagę uczniów, w egzaminie z języka polskiego pojawi się nowy typ zadań polegający na uzupełnieniu luk . Należy więc wyrobić w uczniach nawyk uważnego czytania poleceń do zadań.

Przygotowując uczniów do egzaminu ósmoklasisty, warto skoncentrować się przede wszystkim na różnych typach zadań. Egzamin z języka niemieckiego będzie trwał 90 minut i złożą się na niego następujące elementy:

  • rozumienie ze słuchu,
  • znajomość funkcji językowych,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość środków językowych,
  • wypowiedź pisemna.

W każdej części (z wyjątkiem wypowiedzi pisemnej) mogą pojawić się zadania zamknięte i otwarte. W przypadku zadań otwartych, które sprawdzają znajomość środków językowych, wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Uwzględniając wymogi nowego egzaminu, przygotowaliśmy publikację pt. Das ist Deutsch. Kompakt. Obie części podręcznika zapoznają ucznia z nowymi typami zdań. Sekcja z dodatkowymi zadaniami Mehr wissen = Mehr können w Das ist Deutsch. Klasa 8 zawiera zadania typu egzaminacyjnego oraz stanowi dodatkowe utrwalenie materiału.

Nowoczesne rozwiązania wspomagające naukę, takie jak kody QR czy ćwiczenia z wykorzystaniem internetu, autentyczne teksty oraz interesujące projekty interkulturowe pobudzają aktywność uczniów, a dodatkowe materiały dla nauczyciela, zawierające liczne ćwiczenia na różnych poziomach językowych, pozwalają szybko i łatwo zindywidualizować proces dydaktyczny.

Czytaj więcej o egzaminie ósmoklasisty: http://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty 

Poniej pobierz materiały Mehr wissen = Mehr können.