Podstawa programowa

Przedstawiamy zmiany w podstawie programowej języków obcych. Nowa podstawa programowa obowiązuje od 1 września 2017 roku w szkole podstawowej.

 

 

VII klasa

Oczekiwany poziom językowy, jaki uczniowie mają osiągnąć po klasie VIII to A1, czyli niższy niż dotychczasowy poziom egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

Poziomy

Po VIII klasie, czyli 2 latach nauki, uczniowe powinni osiągnąć poziom A1 a więc niższy niż było do tej pory.

 

 

 

Lata

Zamiast dotychczasowych 3 lat nauki drugiego języka obcego podczas tego etapu edukacyjnego, uczniowie będą mieli 2 lata. Warto jednak pamiętać, że podstawa programowa została uszczuplona o około 20%, tak aby umożliwić jej realizację w krótszym czasie.

 

 


Komunikacja

Zwiększa się nacisk na umiejętności komunikacyjne, a w szczególności reagowanie językowe.

 

 

 

Zróżnicowane potrzeby

Zajęcia z języka obcego powinny uczyć tolerancji oraz otwartości na inne kultury. Uczeń powinien być w
stanie wyrażać siebie w kontekście kultury swojej ojczyzny.

 

 

 

Interkulturowość

Niezbędne będzie wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami na różnych poziomach umiejętności
językowych oraz z różnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby zapewnić kontynuację oraz osiągnięcie
wymaganych poziomów.

 

 

Autentyczne materiały

Nauczyciel powinien korzystać z autentycznych materiałów, w tym zdjęć, filmów oraz tekstów źródłowych,
tak aby nauczanie języka miało naturalny i prawdziwy kontekst.

 

 

 

Projekty

Praca metodą projektu staje się wymogiem, a nie urozmaiceniem na zajęciach języka obcego. Ma również
wspierać komunikację, a projekt może być realizowany na pojedynczej lekcji, lub na kilku etapach.

 

 

 

Diagnoza

Wymagane jest przeprowadzanie systematycznej formalnej oraz nieformalnej diagnozy umiejętności
językowych uczniów, a rodzice i opiekunowie powinni być informowani przez nauczyciela o jej wynikach.

 

 

NowaEra niemieckiego odc.1

NowaEra niemieckiego odc.2

NowaEra niemieckiego odc.3

NowaEra niemieckiego odc.4

NowaEra niemieckiego odc.5

NowaEra niemieckiego odc.6

NowaEra niemieckiego odc.7

NowaEra niemieckiego odc.8

NowaEra niemieckiego odc.9

NowaEra niemieckiego odc.10

NowaEra niemieckiego odc.11