Niezbędnik gimnazjalisty

Najważniejsze wiadomości z języka polskiego dla klas 1–3 gimnazjum

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Bożena Dejczer-Sawicka, Anna Konkolewska, Zofia Pomirska, Justyna Zabrodzka

„Niezbędnik gimnazjalisty” to publikacja dla ucznia pomagająca zarówno w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego, jak i codziennej pracy z bieżącym materiałem poznawanym na lekcjach.

  • Uławia powtarzanie i utrwalanie wiedzy z zakresu literacko-kulturowego i językowego przed egzaminem gimnazjalnym dzięki czytelnemu opracowaniu wiadomości teoretycznych pogrupowanych w działy.
  • Pomaga kształcić umiejętności przedmiotowe poprzez przystępne samouczki.
  • Umożliwia samodzielne redagowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych dzięki przykładowym formom opatrzonym komentarzami i wskazówkami.
  • Pozwala przetestować stopień opanowania wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie za pomocą przykładowego arkusza egzaminacyjnego.