Aktualności

Cyfrowe wspomaganie nauki

Sprawdź, jakie materiały cyfrowe można wykorzystywać podczas przygotowań do nowej matury!

Prezentacje dla nauczycieli

Wykorzystaj w przygotowaniach do nowej matury prezentacje opracowane przez ekspertów.

Poradnik maturzysty

Poleć uczniom miejsce, gdzie znajdą wskazówki, artykuły i linki przydatne w trakcie przygotowań maturalnych.

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym

Przebieg egzaminu

Na egzamin z każdego przedmiotu, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, należy zgłosić się z dowodem tożsamości. Podczas egzaminów pisemnych każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory wskazane w komunikacie dyrektora CKE.

 

Przedmiotowe informacje o egzaminie maturalnym

W latach 2023 i 2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE do informatorów o egzaminach z poszczególnych przedmiotów. Wymagania egzaminacyjne są zawężone względem wymagań podstawy programowej. Co warto wiedzieć o egzaminie maturalnym w Formule 2023 z poszczególnych przedmiotów? Jakie umiejętności będą sprawdzane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

NOWA Teraz matura – publikacje z cyfrowym wspomaganiem nauki

Sprawdzona w praktyce seria publikacji maturalnych, dostosowana do nowych wymagań egzaminacyjnych CKE i zaprojektowana tak, by współpracować ze współczesnym uczniem, umożliwiać mu angażującą i efektywną naukę. Tworzy ściśle zintegrowany, wzajemnie się dopełniający system rozwiązań papierowych i cyfrowych.

Kalendarz przygotowań maturalnych Nowej Ery

KLIKNIJ na na poniższy harmonogram i SPRAWDŹ szczegóły.

Harmonogram maturalny CKE

 

Harmonogram maturalny CKE zawiera kluczowe wydarzenia z kalendarza egzaminacyjnego przedstawione w tabeli. Termin, w jakim mają miejsce wydarzenia, został w tabeli odniesiony do klasy, w której w danym momencie jest (przyszły) maturzysta.

pobierz

Materiały CKE

Zobacz także