Nowe Już w szkole Klasa 3, część 2

Nowe Już w szkole Klasa 3, część 2

Podręcznik

Autorzy: Małgorzata Ewa Piotrowska, Maria Alicja Szymańska

Podręcznik „Nowe Już w szkole” do klasy 3, część 2 wspiera twórcze postawy dziecka, rozwija jego samodzielność i uczy nowych umiejętności przydatnych nie tylko w szkole, ale także w życiu codziennym.

  • Zachęca ucznia do nauki dzięki propozycjom różnorodnych form aktywności, zadaniom o różnym stopniu trudności, interesującym tekstom i ciekawym ilustracjom.
  • Rozwija aktywność twórczą dziecka, wprowadza go w świat literatury, pomaga mu kształtować system wartości oraz stymuluje logiczne myślenie poprzez bogactwo różnych tekstów, tj. opowiadania, wiersze, inscenizacje, zagadki, informacje, teksty przedstawiają realne sytuacje szkolne.
  • Podręcznik jest idealnie dostosowany do potrzeb i możliwości dziewięciolatków.