Technik informatyk

Technik informatyk Seria Technik informatyk
  • pełne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - seria składa się z 9 części, które są przygotowane do różnych form kształcenia w technikach, szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
  • każdy podręcznik z serii może funkcjonować samodzielnie, niezależnie od innych części - każda książka odpowiada jednej części kwalifikacji
  • treść podręczników oraz zawarte w nich ćwiczenia nawiązują do praktyki zawodowej - przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po zdaniu egzaminu
  • komfort pracy i nauki - na stronie www.publikacjezawodowe.pl są umieszczone zasoby (pliki HTML, CSS, TXT, BMP, JPG, PNG, TIF, WAV, MP4 oraz linki) przydatne do wykonania ćwiczeń oraz zadań praktycznych. Zasoby te są ułożone według spisu treści książki. Wszystkie zadania wymagające wsparcia w postaci plików mają odnośniki do odpowiednich zasobów na www.
  • łatwość powtarzania i utrwalania materiału oraz samokształcenia - każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych oraz testów będących przykładem zadań z teoretycznej części egzaminu zawodowegoDokumenty do pobrania

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies