NOWE Słowa na start! NEON. Klasa 7

NOWE Słowa na start! NEON. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego

Autorzy: Joanna Kuchta, Katarzyna Łęk, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

Zeszyt ćwiczeń „NOWE Słowa na start! 7” zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz ułatwiają zrozumienie roli środków stylistycznych w utworach literackich, a także systematyczne przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej. W nowej edycji 2023–2025 jest ściśle zintegrowany z systemem NEON, w którym są dostępne interaktywne wersje ćwiczeń.

  • Pomaga w stopniowym przygotowaniu do egzaminu po klasie 8, dzięki zadaniom w formule egzaminacyjnej.
  • Uczy funkcjonalnego wykorzystania lektur obowiązkowych w pracach pisemnych za pomocą zadań dotyczących tworzenia wypowiedzi.
  • Ułatwia rozwijanie umiejętności oraz utrwalanie wiadomości z zakresu nauki o języku poprzez praktyczne zastosowanie wiedzy.
  • Pozwala na utrwalanie poprawnej pisowni dzięki licznym zadaniom ortograficznym.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności z zakresu retoryki oraz pozwala ćwiczyć tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych.
  • Uczy analizy zastosowanych środków językowych i stylistycznych, a także utrwala umiejętności retoryczne, dzięki zestawom zadań do tekstów literackich i publicystycznych.
  • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań „Sprawdź, czy potrafisz” zamieszczonych na końcu każdego rozdziału z zadaniami w formule egzaminacyjnej.
  • Dzięki bogatej bazie ponad 200 ćwiczeń interaktywnych w NEONbooku zeszytu ćwiczeń, z możliwością natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi, sprawia, że uczenie się jest bardziej angażujące. Motywującą funkcję spełniają także punkty i puchary zdobywane za samodzielnie wykonane ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania – NEON 

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii NOWE Słowa na start! – NEON.