NOWE Słowa na start! Podręcznik Nauczyciela, klasa 6

NOWE Słowa na start! Podręcznik Nauczyciela, klasa 6

Autorzy: praca zbiorowa

Podręcznik Nauczyciela to poradnik metodyczny zawierający w sobie podręcznik ucznia z powiększonymi marginesami, na których znajdują się materiały do każdej lekcji:

  • cele lekcji oparte o realizację nowej podstawy programowej,
  • szczegółowe plany działania do każdej lekcji,
  • propozycje różnorodnych metod pracy, pomocnych w realizacji trudniejszych zagadnień przedmiotowych.