Nowy Elementarz Odkrywców NEON. Matematyka. Klasa 1, część 2

Podręcznik. Nowość! Edycja 2023–2025

Nr dopuszczenia: 1140/1/2022
Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Podręcznik z serii „Nowy Elementarz Odkrywców. Matematyka" do klasy 1, część 2, NOWOŚĆ! EDYCJA 2023–2025 wprowadza w świat matematyki krok po kroku, prezentuje w przyjazny i prosty sposób nowe treści oraz kształtuje pojęcia matematyczne. Zadania rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, doskonalą myślenie strategiczne, ćwiczą rachunek pamięciowy. Podręcznik zawiera różnorodne zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

  • Ułatwia rozumienie pojęcia liczby przedstawionej w różnych aspektach.
  • Wprowadza pojęcia matematyczne i zagadnienia dotyczące umiejętności praktycznych na stronach prezentujących matematykę bliżej życia.
  • Przygotowuje do rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą czytelnych ilustracji, które ułatwiają zrozumienie problemów matematycznych.
  • Uczy niestandardowego myślenia oraz szukania własnych rozwiązań, proponując zadania o podwyższonym stopniu trudności, tzw. zadania z gwiazdką.
  • Zachęca do sprawdzania wiedzy oraz utrwalania zdobytych umiejętności na stronach Powtarzam i utrwalam.
  • Doskonali myślenie logiczne i operacyjne, ćwiczy rachunek pamięciowy, rozwija spostrzegawczość oraz umiejętność współdziałania z innymi dzięki ciekawym grom planszowym.
  • W NEONbooku Podręcznika zarówno nauczyciele, jak i uczniowie znajdą różnorodne zasoby, które pełnią ważne funkcje dydaktyczne: ułatwiają zrozumieniei zapamiętanie treści lekcji, porządkują wiedzę, a także pomagają skupić uwagę uczniów. W połączeniu z tradycyjnym podręcznikiem pozwalają osiągnąć efekt synergii w nauczaniu.

Włącz wyższy standard nauczania – NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii NOWY Elementarz Odkrywców – NEON.

Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także