O dzieciach matematycznie uzdolnionych.

O dzieciach matematycznie uzdolnionych.

Książka dla rodziców i nauczycieli

Autorzy: red. prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska

Publikacja „O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli” pod redakcją twórczyni polskiej matematyki dziecięcej, profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, stanowi lekturę obowiązkową dla osób wspomagających rozwój i edukację dzieci matematycznie uzdolnionych. 

  • Książka stanowi owoc wielu lat doświadczeń pedagogicznych i badań naukowych. Autorzy poszczególnych części (profesor Gruszczyk-Kolczyńska, Mark Applebaum, Marta Kotarba-Kańczugowska, Ewa Swoboda i Ewa Zielińska) omawiają między innymi dopasowanie procesu uczenia do potrzeb rozwojowych dziecka, kształtowanie myślenia operacyjnego, sposoby porozumiewania się z dzieckiem czy znaczenie pozytywnych emocji towarzyszących nauce.
  • Publikacja prezentuje także komentarze do zachowań dorosłych zajmujących się uzdolnionymi matematycznie dziećmi. Całość jest stworzona wedle zasady mówiącej, że „najkrótsza droga od niewiedzy do wiedzy wiedzie poprzez dobrze dobrane przykłady”.