Oświadczenie w sprawie opisu autyzmu w podręczniku „Puls życia”

W odpowiedzi na zastrzeżenia odnośnie fragmentu naszego podręcznika „Puls życia” do klasy 7 szkoły podstawowej dotyczącego autyzmu, chcielibyśmy podkreślić, że nad publikacjami Nowej Ery zawsze pracuje zespół ekspertów i dydaktyków, których zadaniem jest dbanie o dostosowanie treści do podstawy programowej i poprawność merytoryczną, ale także dostosowanie treści do percepcji uczniów danej klasy. Także w tym przypadku autorzy opierali się na publikacjach naukowych.

W wielu z nich przy opisie autyzmu zamiennie stosuje się określenia „zaburzenie” oraz „choroba”, m.in. w:
- Diagnostyka autyzmu, tłum. lek. Elżbieta Szczęsny, konsultacje naukowe: prof. dr hab. med. Irena Namysłowska (oryginalny tytuł: K. Yates, A. Le Couteur, Diagnosing autism, Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55–59);
- Z. Lisik, Molekularne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu, Psychiatria Polska 2014, 48(4): 689–700
- F. Rybakowski i in., Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie, Psychiatria Polska 2014; 48(4): 653–665
- L. de la Torre-Ubieta, H. Won, J. Stein, D. Geschwind, Advancing the understanding of autism disease mechanisms through genetics Nature Medicine 2016, 22:345–361.
- Weijun Luo,Chaolin Zhang,  Yong-hui Jiang, Cory R. Brouwer,  Systematic reconstruction of autism biology from massive genetic mutation profiles, Science Advances 2018 Apr; 4(4): e1701799

Ponadto ze względu na możliwości percepcyjne dzieci, w podręcznikach często nie jest możliwe podawanie pełnych nazw chorób i zaburzeń. W przypadku autyzmu byłoby to określenie „zaburzenia ze spektrum autyzmu” (jak podaje Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5) lub „całościowe zaburzenie rozwojowe” (jak podaje Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10).

Przykładamy ogromną wagę do kwestii wychowawczych i dbania o emocje dzieci, dlatego weźmiemy pod uwagę docierające do nas sygnały i w następnym wznowieniu zastosujemy pewne uproszczenie – starając znaleźć się optymalne rozwiązania godzące skomplikowaną naturę zagadnienia i wymagania dydaktyczne związane z dostosowaniem języka podręcznika do percepcji ucznia. Dokładna treść zostanie uzgodniona ze środowiskiem naukowym i organizacjami zajmującymi się autyzmem. Nawiązaliśmy również kontakt z organizacjami, aby podjąć działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o autyźmie.

 

Najnowsze

Oświadczenie w sprawie zmian w podręczniku „Tajemnice przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era pragnie stanowczo zaprzeczyć  pojawiającym się informacjom o usunięciu numeru Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży z treści podręcznika „Tajemnice przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej” autorstwa M. Marko-Worłowskiej, F. Szlajfera i J. Stawarz (numer dopuszczenia: 863/2019/z1). Numer telefonu nigdy nie był zamieszczony w treści podręcznika, nie może być więc mowy o jego usunięciu.