Oświadczenie w sprawie wykorzystania fragmentu powieści „Rutka”

Ustosunkowując się do wpisu zamieszczonego 5 września br. na profilu pani Joanny Fabickiej na portalu Facebook dotyczącego rzekomego bezprawnego wykorzystania fragmentu powieści „Rutka” przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., pragniemy wskazać, że informacje w nim zawarte są nieuzasadnione i naruszają dobre imię Wydawnictwa.

Nowa Era przykłada ogromną wagę do poszanowania praw twórców i własności intelektualnej, czego potwierdzeniem jest wieloletnia współpraca z autorami. Podejmując współpracę z twórcami, rozpoczynamy ją od zawarcia umowy regulującej jej warunki i zabezpieczającej interesy obu stron.

Natomiast w przypadku tzw. przedruków, tj. drobnych utworów w całości lub fragmentów utworów, które przytaczamy w naszych publikacjach na zasadach tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, o którym mowa w art. 27 (1) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z prawem informujemy autora o zamieszeniu fragmentu utworu i ustalamy wysokość honorarium, co następnie potwierdzamy podpisaniem umowy.

Tak też postąpiliśmy w przypadku przedruku fragmentu książki „Rutka”, której autorką jest pani Joanna Fabicka. Pragniemy podkreślić, że autorka została poinformowana o fakcie publikacji oraz zaakceptowała oferowane warunki (w tym wysokość wynagrodzenia), na co Nowa Era Sp. z o.o. posiada stosowne dokumenty. Kwestie formalne związane z ww. sprawą pozostają w toku i są obecnie ustalane z autorką.