Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To święto organizowane od 1995 roku przez UNESCO. Jego celem jest promocja czytelnictwa, edytorstwa oraz ochrony własności intelektualnej.

To dobry dzień, aby przypomnieć, że do stworzenia książki potrzeba wielu miesięcy lub lat pracy. A także wiedzy, talentu i zaangażowania. W przypadku publikacji edukacyjnych, w których powstawaniu uczestniczy wielu twórców i redaktorów, te nakłady ulegają pomnożeniu. Dlatego szanujmy prawa autorskie. To ochrona wartości i dóbr wytworzonych przez konkretnych ludzi… 

Szkoda, że nadal niektórzy zdają się o tym zapominać. Publikujemy przeprosiny jednej z takich osób.