Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki, którymi kierują się Sygnatariusze Kodeksu w ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności określającej zasady współpracy z nauczycielami oraz jednostkami oświatowymi.

Wydawcy zobowiązują się do wspierania wolnego wyboru podręczników przez nauczycieli i równego dostępu dla wszystkich wydawców opartego na merytorycznej konkurencji. Kodeks Dobrych Praktyk zabrania konkurowania przez wydawców w sposób niemerytoryczny, w szczególności oferowania za wybór podręczników korzyści nie związanych ze wsparciem merytorycznym, w tym oddawania jednostkom oświatowym w leasing, dzierżawę lub w inny rodzaj posiadania zależnego sprzętu elektronicznego.

Wydawnictwo Nowa Era, od początku swojej działalności kieruje się zasadami etyki oraz odpowiedzialności społecznej oraz stosuje najwyższe standardy w ramach prowadzonej działalności. Dlatego też byliśmy współtwórcą i Sygnatariuszem już pierwszego Kodeksu Praktyk, podpisanego 6 marca 2012 r. przez część wydawców edukacyjnych. 

Kodeks ten został następnie znowelizowany i zaaprobowany jako obowiązujący standard już dla wszystkich wydawców zrzeszonych w Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.