Światowy Dzień Godności

Jak rozmawiać z uczniem, który doświadcza hejtu? Jak pomóc własnemu dziecku, gdy zetknie się z hejtem? Co może zrobić uczeń, gdy sam doświadczy hejtu?

Global Dignity Poland oraz Fundacja Świadomego Rozwoju, przygotowały materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, które mogą pomóc poradzić sobie w sytuacji zetknięcia się z problemem hejtu i mowy nienawiści w internecie. Materiały zostały opracowane w oparciu o wyniki ogólnopolskiego badania „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży” przeprowadzonego przez firmę badawczą IQS. 

Global Dignity jest międzynarodową inicjatywą, propagującą ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka. Główne wydarzenia w ramach programu koncentrują się podczas Światowego Dnia Godności, przypadającego w każdą trzecią środę października. Tego dnia tysiące wolontariuszy rozmawia z uczniami o godności w szkołach na całym świecie. W Polsce projekt obecny jest od 2009 roku. Nowa Era jest partnerem edukacyjnym programu w Polsce. 

Tematem przewodnim obecnej edycji jest coraz poważniejszy wśród uczniów problem hejtu i mowy nienawiści. Projekt na rok szkolny 2016/2017, jak i ww. materiały zostały objęte Patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. 

Dla nauczyciela

Dla rodzica

Dla ucznia

Po przeprowadzeniu warsztatu jest możliwość otrzymania potwierdzenia. Warunkiem jest odesłania wypełnionego formularza oraz zdjęcia/zdjęć wykonanych podczas warsztatu na adres info@dziengodnosci.pl.

Więcej informacji: facebook.com/SwiatowyDzienGodnosci

Zobacz także