Rzeź

Jak wykorzystać sytuację konfliktową, aby doszło do poprawy relacji? Jak rozwiązać konflikt, aby wszyscy czuli się zwycięzcami?

Tak postawione pytania pokazują, że konflikt nie musi stać się zagrożeniem, ale szansą na pozytywne zmiany: lepsze relacje z drugą osobą, lepsze rozwiązanie trudnej sytuacji, lepsze poznanie samego siebie. Jak to osiągnąć?