Czym jest GREAT?

Warsztaty GREAT to seria pięciu spotkań rozwijających kompetencje nauczyciela XXI wieku.  Zobacz wykłady G jak grupa, R jak relacje, E jak efektywność, A jak autorytet, T jak technologia. Wzbogać swój warsztat o praktyczne narzędzia, skuteczne metody, nowoczesne sposoby działania w klasie i w szkole.

   

G - grupa

G - grupa

G jak grupa - Twoje Lego – buduj, cementuj, integruj

Grupa jest jak Lego. Kto z nas nie bawił się jako dziecko Lego, kto z nas nie budował, nie burzył i nie budował od nowa? Co jest najważniejsze w konstrukcji Lego? Podstawa, którą budujemy, dopełniamy, uzupełniamy o nowe elementy. A co się stanie, jeżeli dojdziemy do wniosku, że powinniśmy wprowadzić zmianę, choćby najdrobniejszą? Tak, właśnie… Często rozbieramy naszą budowlę do samej podstawy.

I tak samo jest z grupą. Grupę, jej bazę, należy wpierw zbudować, potem nad nią niezmiennie pracować, aby ją scementować i zintegrować. To ciągły proces, a my jesteśmy bez przerwy aktywni. Pojawiają się czasem trudne sytuacje, ale nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. To niestety fakt. Czemu? Bo każda grupa jest inna, inne są sytuacje, w których pracujemy z ludźmi.

 

Czy pamiętacie okres dzieciństwa, kiedy tworzyliście z klocków LEGO dziwne konstrukcje, dokładaliście klocek do klocka, aby powstało coś wyjątkowego, co widzieliście oczami wyobraźni, ale efekt końcowy był czasem niezadowalający? Co wtedy robiliście? Burzyliście zapewne to, co właśnie zbudowaliście. A co się działo, jeżeli dochodziliście do wniosku, że powinniście wprowadzić jakąś zmianę, choćby najdrobniejszą? Na przykład chcieliście wymienić kolor czy ułożyć jeden klocek inaczej? Dokopywaliście się do samej podstawy! Bo w konstrukcji LEGO najważniejsza jest podstawa.

Tak samo jest z grupą. My jako nauczyciele jesteśmy jednym z ogniw zespołu, który tworzymy. O tym nie wolno nam zapomnieć, bo budowanie zespołu klasowego bez nas nie ma sensu. Bazę grupy należy jednak wpierw zbudować, potem nad nią niezmiennie pracować, aby ją scementować i zintegrować. Dlatego warto znać zależności, jakie panują w zespole.

Czym jest grupa?

To społeczność, która liczy co najmniej trzy osoby, między którymi zachodzą interakcje, wzajemne zależności o względnie trwałym charakterze. Grupa ma własne reguły postępowania, własne cele i wartości, posiada własną wewnętrzną strukturę.

Idealny zespół nie powstaje jednak z dnia na dzień. Jest to proces, w którym można wskazać następujące fazy:

 1. formowanie
 2. szturm                            
 3. normowanie
 4. działanie

Bruce Tuckman, który w 1965 roku jako pierwszy zaproponował tak wyglądający model, uważał, że fazy budowania zespołu są niezbędne i nieuniknione, aby zespół mógł się rozwijać, przygotować plan pracy i zgodnie z nim realizować cele oraz rozwiązywać pojawiające się problemy. Warto wiedzieć, jakie są fazy budowania zespołu. Po co? Bo w budowaniu zespołu nie powinno się żadnego z etapów pominąć. Nauczyciel wyposażony w odpowiednią wiedzę jest w stanie tak pokierować całym procesem, w taki sposób moderować poszczególne fazy, aby z integracji grupy wynikało jak najwięcej korzyści dla każdej z zainteresowanych stron: ucznia, wychowawcy, nauczycieli przedmiotów, dyrekcji, rodziców i… całego systemu edukacji. Ważną kwestią dla nas w planowaniu integracji klasy jest jasne postawienie sobie celu. Dlaczego powinno nam na tym zależeć, aby grupa, którą się opiekujemy, była zintegrowana? Czym grozi brak integracji? Relacje w klasie psują się i uczniom trudniej jest się komunikować i pracować ze sobą. Mając jasny obraz korzyści i dobrze zdefiniowany cel, łatwiej nam skuteczniej przeprowadzić zaplanowane działania. Wszelkiego rodzaju formy integracji grupy sprawiają, że nasi uczniowie wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony, nawiązują ze sobą lepszy kontakt oraz uczą się współpracy.

Jakie korzyści odnosi uczeń, gdy jest w zintegrowanej klasie?

 • zna swoje koleżanki i kolegów, czuje się wśród nich bezpiecznie
 • zna zasady grupowe i ich przestrzega
 • otwarcie się komunikuje                                          
 • uczy się tolerancji
 • rozwija empatię
 • ma poczucie wspólnoty
 • chętniej chodzi do szkoły i poświęca czas na naukę

Jakie korzyści ma pedagog, gdy w jego szkole są zintegrowane klasy?

 • uczniowie czują się bezpiecznie, otwarcie się porozumiewają
 • konflikty rozwiązuje się na poziomie klasa–wychowawca, z zachowaniem zasad szkolnych
 • wychowawcy rozumieją potrzebę aktywnych metod pracy i stosują je w swojej pracy
 • zajęcia integracyjne dają okazję do wzajemnego poznania się pierwszoklasistów i nawiązania relacji osobistych

Żaden z pedagogów nie powinien mieć wątpliwości, że warto integrować klasę, że pozytywny klimat oraz wzajemna akceptacja w grupie to punkt wyjścia do utworzenia klasy, która jest spójna, gotowa do współdziałania. W tak funkcjonującym zespole łatwiej nam będzie zorientować młodzież na pozytywne wartości. A dodatkowo jeszcze, jeżeli sensownie zaplanujemy działania służące scementowaniu grupy, będziemy w stanie wyeliminować to, co przeszkadza w porozumiewaniu się, co powoduje brak zaufania.

Grupa to żywy organizm. Pojawiają się fantastyczne momenty, ale i zdarzają się także sytuacje, które prowadzą do głębokiego kryzysu.

Doskonałym rozwiązaniem jest zawieranie z grupą kontraktu. Może on dotyczyć lekcji wychowawczych, bloku zajęć, wycieczek, sposobu oceny zachowania, przydzielania zadań czy funkcji w klasie, zasad obowiązujących na lekcjach danego przedmiotu i wymagań oraz wielu innych sytuacji szkolnych. Może obowiązywać przez cały cykl edukacyjny, rok szkolny lub czas wykonywania określonego zadania – będzie wtedy mniej lub bardziej szczegółowy, krótszy lub dłuższy.

Po co nam kontrakt?

Niewątpliwą zaletą takiej formy pracy jest to, że uczeń/słuchacz sam tworzy lub współtworzy zasady, których będzie przestrzegał. Prowadzącemu zajęcia natomiast ułatwia to sformułowanie jego celów, spodziewanych rezultatów i czytelnych dla ucznia lub słuchacza wymagań. Stwarza również okazję do otwartej komunikacji dotyczącej wzajemnych oczekiwań w relacjach uczeń–nauczyciel. W sposób naturalny uczy zachowań asertywnych i negocjacji.

Uczestnicy także mogą odwoływać się do zapisanych zasad, chcąc zadbać o swoją potrzebę. Kontrakt to inaczej zbiór zasad ustalonych wspólnie w grupie w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdej osobie biorącej udział w spotkaniu. Dzięki niemu wszyscy wiedzą, które zachowania są właściwe i dobrze odbierane, a które mogą kogoś zranić, obrazić lub po prostu są nieodpowiednie.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA wynikające z podpisania kontraktu z grupą:

 • poznaje uczestników
 • odwołuje się do kontraktu w sytuacjach trudnych
 • komunikuje swoje potrzeby i oczekiwania
 • kontrakt = „dokument” dyscyplinujący

 

KORZYŚCI DLA UCZNIA wynikające z podpisania kontraktu z grupą:

 • ma świadomość jasności oczekiwań wobec niego
 • bezpieczeństwo
 • poczucie podmiotowego traktowania
 • przyjęte normy = poczucie spójności i tożsamości grupowej

 

Przyglądajmy się więc klasie, zaufajmy swoim umiejętnościom oraz intuicji.

Faktycznie, pojawiają się czasem trudne sytuacje i nie zawsze jesteśmy w stanie zaplanować wszystko w 100%. Nie ma niestety jednego uniwersalnego rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ każda grupa jest inna, inne są sytuacje, w których pracujemy z ludźmi.

Staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, ale bywa, że nasze działania są albo nieskuteczne, albo niewystarczające.

Co możemy zrobić?

Poniższe wskazówki są uniwersalne i mogą Ci pomóc:

 

 • bądź uczciwy – dziel się swoimi myślami i odczuciami z grupą
 • nie osądzaj
 • obserwuj – zauważaj interakcje w grupie
 • bądź uważny i wrażliwy (uczniowie dzielą się doświadczeniami)
 • komunikuj się umiejętnie – mów to, co chcesz, aby zostało usłyszane
 • bądź elastyczny – swój styl i organizację pracy dostosuj do grupy i etapu jej rozwoju
 • dawaj możliwość wypowiedzenia się uczestnikom
 • właściwie gospodaruj czasem
 • stwórz atmosferę współodpowiedzialności
 • zachęcaj do jak największej samodzielności, do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach
 • nie pełnisz roli kierownika czy nadzorcy, w pełni należysz do grupy – pamiętaj o tym
 • spróbuj łagodzić sytuacje konfliktowe
 • przypominaj reguły ustalone przez grupę i w niej obowiązujące
 • koduj informacje, które usłyszysz
 • wprowadź odrobinę humoru
 • zrób czasem coś miłego i zaskakującego
 • uśmiechaj się, zaufaj intuicji, ZDEJMIJ MASKĘ i BĄDŹ SOBĄ!!!

 

Jako nauczyciele powinniśmy zadbać o poszerzanie nie tylko wiedzy merytorycznej. Naszą rolą jest także doskonalenie kompetencji interpersonalnych.

Starajmy się być bardziej profesjonalni, doskonalmy umiejętność zarządzania procesem grupowym, aby sprawniej monitorować proces integracyjny zespołu, nie bójmy się wyzwań, przygotujmy się do tego, aby umiejętnie reagować w sytuacjach, które są dla nas zaskakujące. Po co? Bo nasi uczniowie i ich rodzice nas bacznie obserwują i oczekują od nas umiejętności radzenia sobie w typowych dla grupy sytuacjach. Mając przed sobą nauczyciela zaradnego, odważnego w swoich działaniach, skutecznego i dobrze zorganizowanego, nasi podopieczni czują się bezpiecznie, chętniej podejmują wyzwania, uczą się współpracy i wzajemnej akceptacji. A o to przecież chodzi…

 

Pobierz Great Book – G jak Grupa

 

 

Czytaj więcej
R - relacje

R - relacje

R jak RELACJE – efekt domina a szkolna codzienność

Relacje w środowisku szkolnym to specyficzny mechanizm. Dlaczego? Szkolna codzienność jest nieprzewidywalna, ale jedno jest pewne: w budowaniu relacji konieczne są elastyczność, umiejętność dopasowania. Tak jak w dominie: poszczególne elementy powinny do siebie pasować. Wyobraź sobie sytuację, gdy klocki domino stoją jeden za drugim, a ktoś nieumiejętnie próbuje wyjąć jeden z nich, co sprawia, że klocki upadają… I to w jakim tempie! Nie da się tego powstrzymać. Podobnie jest w przypadku relacji.

Szkolna codzienność jest nieprzewidywalna, ale jedno jest pewne: w budowaniu relacji konieczne są elastyczność i umiejętność dopasowania. Tak jak w dominie: poszczególne elementy powinny do siebie pasować. Relacje w środowisku szkolnym to specyficzny mechanizm. Dlatego dla nauczyciela XXI wieku ważne są sposoby budowania i utrzymania relacji z uczniem, klasą i z rodzicami, zasady tworzenia szkoły dialogu. Ponadto niezbędna jest wiedza dotycząca podstawowych narzędzi, które może wykorzystać w codziennej pracy (mediacje, tutoring, coaching). Istotne wydają się także założenia idei TOC (teorii ograniczeń), które stanowią jeden z filarów skutecznej komunikacji z uczniem w dzisiejszych czasach. Zapraszamy Was w podróż po narzędziach przydatnych współczesnemu nauczycielowi, narzędziach, które budują, podtrzymują i wspierają relacje – podstawę tworzenia szkoły dialogu.

Sposoby budowania i utrzymania relacji z uczniem, klasą i rodzicami – budowanie szkoły dialogu

Umiejętności komunikacyjne nauczyciela są jednym z kluczowych czynników motywujących w procesie uczenia się uczniów i współpracy z nimi, ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dobra komunikacja to podstawa efektywnego procesu uczenia się. Ważne jest, aby relacje w grupie, z którą pracujemy, opierały się na zasadach dobrej komunikacji, wzajemnym słuchaniu oraz umiejętnym wyrażaniu swoich myśli i emocji.

Relacje interpersonalne są ważnym elementem w budowaniu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania zespołu. Pamiętajmy, że szkoła to drugie środowisko, w którym nasz uczeń najwięcej przebywa, dlatego należy zadbać, aby wzajemne relacje były poprawne. W komunikacji, budowaniu relacji i współpracy istotną rolę odgrywa także informacja zwrotna, która zawiera w sobie pochwałę, ale może także wskazywać na to, co odbiorca komunikatu powinien poprawić, nad czym powinien pracować. Informację zwrotną należy jednak przekazać w taki sposób, aby odbiorca zachował do siebie pozytywny stosunek i został zmotywowany w swoich działaniach. Powinna być przekazana z uwagą, rozwagą i szacunkiem – niezależnie od wieku odbiorcy. Nasz uczeń potrzebuje systematycznej informacji zwrotnej. Pamiętajmy, że informacja zwrotna to nie ocena – jest to opinia, którą wyrażamy w sposób zrozumiały, pełny – prócz faktów zawiera odczucia i ma na celu wpłynąć na zmianę zachowań.

Narzędzia wykorzystywane w mediacji, tutoringu i coachingu

Nauczyciel, trener, coach, tutor, mediator – to podstawowe role, jakie coraz częściej pełnią pedagodzy zatrudnieni w szkole. Pracują oni nad rozwojem wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, ale też skupiają się na rozwoju całej organizacji, na podnoszeniu czy rozwijaniu kompetencji poszczególnych jej członków.

Ø  MEDIACJE

„Mediacje to budowanie mostów między ludźmi”. Mediacja to rozmowa na temat konfliktu i sposobu wyjścia z niego, ponieważ angażuje w rozwiązanie konfliktu obie strony, pozwala wypracować stanowisko, które dla obu stron będzie możliwe do przyjęcia i żadnej z nich nie zostanie ono narzucone. Dzięki temu mediacja jest bardzo efektywna i ma długotrwały skutek. Z jednej strony uczy brania odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny, z drugiej zaś – pozwala na wyjście z konfliktu z twarzą.

Mediacja wpisuje się w filozofię sprawiedliwości naprawczej, przeciwstawiającej się filozofii sprawiedliwości karnej. Sprawiedliwość karna skupia się na osobie sprawcy zła, na tym, CO zrobił i JAK go ukarać.

Ø  TUTORING

 

Tutoring to metoda dydaktyczna, forma edukacji spersonalizowanej, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega przede wszystkim na regularnych spotkaniach z uczniem/studentem (tutoriale), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują zadania omawiane z tutorem. Głównym i możliwym do osiągnięcia celem tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia w rozwoju, w planowaniu jego własnej drogi edukacyjnej oraz w nabywaniu poczucia własnej odpowiedzialności, samodzielności i dojrzałości.

 

Ø  COACHING edukacyjny

„Wystarczy otwarte serce i trochę kompetencji komunikacyjnych”, twierdzi Lilianna Kupaj, autorka książki Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Po co zatem nauczycielom coaching? – przede wszystkim po to, aby zobaczyć w uczniu nie tylko umiejętność uczenia się, ale również człowieka, jego wartości, przekonania, tożsamość – aby uruchomić potencjał ucznia.

Trzy podstawowe umiejętności coacha to:

 1.   aktywne słuchanie (rozumienie)
 2.   zadawanie pytań (obopólne poszerzanie zrozumienia)
 3.   odzwierciedlanie (komunikowanie zrozumienia)

Coaching edukacyjny, tak ważny w dzisiejszych czasach, to proces towarzyszenia uczniowi w drodze do celu. Polega na umiejętności pracy z celami i zasobami.

 

Idea TOC (theory of constraints – teoria ograniczeń) jako jedna z podstaw skutecznej komunikacji z uczniem

 

TOC to filozofia, która dostarcza nam narzędzia myślowe i komunikacyjne usprawniające procesy oraz ich rezultaty. Pozwala na identyfikację ograniczeń – wynikających głównie ze sposobu interpretowania zjawisk w otaczającym nas świecie, w tym konsekwencji założonych zwyczajowo postaw i zachowań towarzyszących sposobowi naszego komunikowania się – i zarządzanie nimi. Stosowanie teorii ograniczeń warto wprowadzić do modelu naszego komunikowania się z uczniami, a także komunikowania się uczniów między sobą – zarówno w procesie uczenia się, jak i w kontekście budowania relacji czy pokonywania kryzysów.

FILARY TOC to:

 • wrodzona prostota
 • każdy konflikt można rozwiązać
 • ludzie chcą być dobrzy
 • nigdy nie mów „wiem”


Istnieją proste narzędzia do rozwoju myślenia krytycznego TOC:

GAŁĄZKA

Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo-skutkowe: „jeśli…, to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga zdobyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Narzędzie to ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu – z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

CHMURA

Narzędzie, które służy do analizowania konfliktu – przeniesienia koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

 

 

Pobierz  GREAT Book „R jak Relacje”

Czytaj więcej
E - efektywność

E - efektywność

E jak efektywność. Efektywnie i efektownie, czyli szkolne Monopoly

Strategiem nie trzeba się urodzić! Zagraj z nami w edukacyjny Monopol – pokażemy Ci, jak wejść na drogę wykorzystania efektywnych (i efektownych!) metod pracy w drodze do szkolnego sukcesu. Z nami wyznaczysz edukacyjne cele, nauczysz się badać potrzeby uczniów, ewaluować zadania oraz udzielać informacji zwrotnej. Zobaczysz, jak ważne jest efektywne prezentowanie materiału na lekcji na przykładzie nowoczesnych metod królujących obecnie w edukacyjnym świecie. Zaprezentujemy „odwrócone nauczanie”, CLIL oraz metodę projektu. Ponadto będziesz mógł stanąć twarzą w twarz z innowacją pedagogiczną i zrobić pierwsze kroki w stronę stworzenia swojej własnej! A wszystko w przestrzeni win-win i efektywnego zarządzania czasem, bo spełniony nauczyciel to szczęśliwy uczeń!

Kim jest efektywny nauczyciel, pedagog, lektor? Jakimi cechami personalnymi i umiejętnościami zawodowymi dysponuje? Czy efektywność i efektowność zawsze idą w parze? Efektywny nauczyciel to na pewno osoba, na którą „stawiamy” podczas całego cyklu GREAT – Nowa Era Kompetencji Nauczyciela. To ktoś, komu nie jest obce budowanie pozytywnych, dobrych relacji z uczniem, ktoś, kto zna zasady i fazy tworzenia grupy – współpracy i integrowania jej w procesie edukacyjnym oraz rozwiązywania pojawiających się problemów. Efektywny lektor to również osoba, która buduje swój autorytet na autentyczności, kompetencji, skuteczności i profesjonalnym podejściu do ucznia. Efektywny nauczyciel to strateg wykorzystujący skuteczne metody pracy w drodze do szkolnego sukcesu. Nie można pominąć również umiejętności posługiwania się najnowszymi narzędziami z zakresu technologii edukacyjnych.

Trzecie spotkanie z cyklu GREAT – „E jak efektywność” to przede wszystkim:

 • wyznaczanie celów edukacyjnych naszych uczniów oraz badanie ich potrzeb
 • ewaluacja zadań oraz poprawne i skuteczne udzielanie informacji zwrotnej
 • organizacja aktywnego nauczania, które przynosi efekty i jest jednocześnie efektowne
 • efektywne prezentowanie materiału na lekcji na przykładzie nowoczesnych metod królujących obecnie w edukacyjnym świecie, m.in.: Flipped Classroom („odwrócone nauczanie”), CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz metoda projektu.

Efektywny nauczyciel wie ponadto, jak ważne są działania innowacyjne w naszym zawodzie oraz potrafi stanąć twarzą w twarz z innowacją pedagogiczną i zrobić pierwsze kroki w stronę stworzenia swojej własnej. A wszystko w przestrzeni win-win i skutecznego zarządzania czasem, bo spełniony nauczyciel to szczęśliwy uczeń!

 

Pobierz Great Book E jak Efektywność

Czytaj więcej
A - autorytet

A - autorytet

A jak autorytet - zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole

Z czym wielu z nas ma problem, z czym w naszej szkolnej codzienności sobie nie radzimy, co spędza nam często sen z powiek? Autorytet, a właściwie często jego brak. I wcale nie dotyczy to tylko tych najmłodszych nauczycieli, tych, którzy nie mają doświadczenia. Dotyczy wielu z nas.

Budowa własnego autorytetu to najważniejsze, czym nauczyciel/wychowawca czy inna osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą powinni zająć się na samym początku swojej pracy. Pobłażanie i próba zaskarbienia sobie serc podopiecznych na pewno w dłuższej perspektywie nie przyniosą efektów, bo taka postawa nie pozwala na wprowadzenie zasad i dyscypliny. Co zatem należy zrobić podczas pierwszych spotkań z dzieciakami, aby nas słuchały i aby praca z nimi była efektywna i satysfakcjonująca wszystkich zainteresowanych, czyli nauczyciela, dziecko i jego rodzica?

Budowanie AUTORYTETU nauczyciela – jak to działa?

Oj, nie jest nam, nauczycielom, łatwo przetrwać w szkole. W dobie „upadku autorytetów” często zadajemy sobie pytanie: czy zbudowanie autorytetu jest w ogóle możliwe? Czy ma sens? Ależ TAK! I może udać się każdemu z nas. Ale aby tak się stało, należy spełnić kilka warunków. Najważniejszy z nich to świadomość, że powinniśmy być otwarci na samorozwój. To klucz do sukcesu. Konieczne jest także zrozumienie potrzeb naszych uczniów, ich rodziców i… całego systemu.

Z psychologicznego punktu widzenia autorytet to osoba, której jesteśmy skłonni się podporządkować. Słuchamy jej, chcemy ją naśladować, chętnie wykonujemy jej polecenia. Ma to przełożenie na warunki szkolne i relację nauczyciel – uczeń. Autorytet może zostać porównany do mentora, czyli doświadczonego, mądrego doradcy, nauczyciela i wychowawcy. Autorytety są potrzebne, ponieważ zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli potrzebują kogoś, kto pomoże im zrozumieć świat, wskaże kierunek, poprowadzi ich i nauczy poruszać się w skomplikowanej rzeczywistości. Mamy więc piękną MISJĘ do spełnienia.

 

Warsztat A jak AUTORYTET – zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole to uzupełniające się trzy moduły:

 

1) NAUCZYCIEL – mistrz, przewodnik, wychowawca – trudne budowanie autorytetu

Autorytet to twór, który nie powstaje w próżni. Ma solidną podstawę.

FILARY AUTORYTETU:

 • autentyczność i wierność sobie
 • wiedza, kompetencje, pasja
 • szacunek
 • wytyczanie i respektowanie granic
 • sprawiedliwość
 • zrównoważenie emocjonalne
 • indywidualne traktowanie.

Kim jest dzisiaj nauczyciel? Misjonarzem ? Przywódcą? Kumplem? Partnerem? Mentorem?

Najlepiej by było, gdyby udało nam się, zależnie od sytuacji, pogodzić wszystkie te role. Wiodącą cechą wydaje się tu być PRZYWÓDZTWO.

Przywódca nauczyciel kieruje działaniami swoich uczniów, pracuje z nimi dla osiągnięcia wspólnych planów, pomaga im precyzować cele i zadania, współuczestniczy w analizie i rozwiązywaniu grupowych i indywidualnych problemów. Powinien stać na czele swojej grupy i pociągać za sobą innych, nie popychać. Cechy, które stanowią o istocie przywództwa, da się wykształcić. Jeśli połączy się je z odpowiednią motywacją, nie można nie stać się przywódcą.

2) Autoprezentacja i mowa ciała jako budowanie wizerunku i autorytetu nauczyciela

Nauczyciele i uczniowie stale podlegają interakcjom. Komunikacja między nimi dotyczy zachowań werbalnych i niewerbalnych. Ich wzajemne relacje są podporządkowane pewnym regułom. Naruszenie tych reguł stawia pod znakiem zapytania sens ich istnienia. Nasz język ciała odkrywa nasze intencje. Przekazuje szczegółowe informacje o tym, kim jesteśmy, i o tym, jaki mamy stosunek do naszych uczniów, ich rodziców, kolegów z pracy, do wszystkich osób, z którymi budujemy relacje. Poprzez mowę werbalną i niewerbalną budujemy nasz AUTORYTET. Bądźmy tego świadomi!!!

 

3) Świadome zarządzanie emocjami, czyli o tym, jak radzić sobie z nimi w szkole

Działaniu emocji podlegamy wszyscy, bez wyjątku, ale w różnym stopniu. W pracy nauczyciela będą to emocje najczęściej w relacji uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. Emocje to naturalny element naszego życia i należy nauczyć się z nimi żyć. Wszystkie emocje, których doświadczamy, są potrzebne i wartościowe. Nie zawsze umiemy sobie radzić z tym, aby trzymać je na wodzy. Dlatego właśnie nauczyciel potrzebuje kompetencji emocjonalnych, czyli nabytych umiejętności, które staną się warunkiem efektywności radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Są to:

 • kompetencje psychologiczne
 • kompetencje społeczne
 • kompetencje prakseologiczne.

Każdy z nas, nauczycieli, powinien nauczyć się zarządzać emocjami. Wtedy łatwiej nam będzie odnaleźć się w sytuacjach dla nas emocjonalnie bardzo trudnych, których nie brakuje przecież w szkole.

Kluczowe zasady:

 • Miej świadomość emocji, które odczuwasz.
 • Poznaj swoje emocje.
 • Rozpoznaj emocje innych ludzi i sytuacje, które je generują.
 • Przejmij kontrolę nad emocjami.

 

Pobierz GREAT Booka A jak Autorytet

 

 

 

Czytaj więcej
T - technologie

T - technologie

T jak TECHNOLOGIE  - TIK? TAK!!! – w świecie cyfrowych tubylców

Czujesz się przytłoczony mnogością nowoczesnych narzędzi technologicznych – aplikacji, stron, materiałów i programów? Cały czas wydaje Ci się, że wszyscy tyle wiedzą, a Ty stoisz w miejscu? Koniecznie wejdź z nami do świata cyfrowych tubylców za pomocą prostego „narzędziownika” e-nauczyciela, dzięki któremu poznasz i usystematyzujesz narzędzia TIK pod kątem: tworzenia skutecznych materiałów lekcyjnych i stosowania ich w procesie edukacyjnym, testowania, pracy wychowawczej oraz komunikacji z uczniami i rodzicami. Zapraszamy Cię w podróż po najnowszych rozwiązaniach technologicznych, które ułatwiają i usprawniają pracę w klasie (i poza nią), rozwijają praktyczne umiejętności uczniów i prowadzą ich do edukacyjnego sukcesu. Ponadto udowodnimy, że TIK to wielki sprzymierzeniec „odwracania nauczania”, „CLIL-owania” i pracy metodą projektu edukacyjnego. 

„Dobrzy nauczyciele wiedzą, że niezależnie od tego, jak wiele nauczyli się w przeszłości,
dziś jest nowy dzień i nie da się jechać na wczorajszym koniu”.

(Ken Robinson)

Warsztat „T jak technologie”, „TIK? TAK!!! – w świecie cyfrowych tubylców” podsumowuje nasze dotychczasowe spotkania GREAT − Nowa Era Kompetencji Nauczyciela. Postaramy się „spiąć klamrą” wszystkie kompetencje, które chcieliśmy Państwu przybliżyć w trakcie całego cyklu. Podczas naszych spotkań promowaliśmy otwartą i życzliwą edukację nastawioną na potrzebę zmian, pokazywaliśmy współczesnego efektywnego nauczyciela, który nie boi się wyzwań, a swoje działania opiera na najnowszych osiągnięciach neurodydaktyki, metodyki, psychologii i technologii.  

To spotkanie z technologią w tle, jest dowodem na to, że można mądrze i efektywnie korzystać z TIK w procesie dydaktycznym. Udowadniamy, że wejście w świat „cyfrowych tubylców” może ułatwić i usprawnić pracę w klasie (i poza nią), wspomagać rozwój praktycznych umiejętności językowych naszych uczniów i prowadzić do ich edukacyjnego sukcesu.

 

Pobierz Great Booka T jak Technologie

 

 

Czytaj więcej

Prelegentki

Justyna Mak

Przygodę z nauczaniem języka angielskiego rozpoczęła w 2000 r. Posiada 10-cio letnie doświadczenie jako lektor w prywatnej szkole języków obcych w grupach młodzieżowych i dorosłych, do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel w technikum.

W swojej pracy wierzy w autonomię i potencjał ucznia, dlatego jest fanką metody projektu, CLIL i Design Thinking, a także wykorzystania ścieżek edukacyjnych oraz wdrażania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych.

Od niedawna, jako trenerka nauczycieli i coach językowy, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, podczas których pokazuje narzędzia, które usprawniają proces nauczania/uczenia się i świadomie wspierają w rozwoju zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Od wielu lat koordynuje i moderuje ogólnopolskie projekty i programy edukacyjne oraz wdraża innowacje pedagogiczne. Ponadto, od kilkunastu lat pełni funkcję egzaminatora OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego (Język Biznesu – angielski i rosyjski) oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu.

 

Anna Życka

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filologiczny / Germanistyka).

Była stypendystką Universität Hannover oraz Humboldt Universität Berlin. Przez wiele lat lat była nauczycielem języka niemieckiego w jednej z łódzkich szkół oraz lektorem i metodykiem EMPiK SCHOOL w Łodzi. Obecnie jest współtwórcą szkoły językowej w centrum Łodzi -EXPERTSCHOOL. Anna jest również egzaminatorem TELC do poziomu C1, Medizin Deutsch B2/C1 oraz Telc Deutsch B1-B2 Pflege.

Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi i uzyskała kwalifikacje jako egzaminator maturalny i gimnazjalny. Pełniła funkcję egzaminatora, weryfikatora i Przewodniczącej Zespołu Egzaminacyjnego OKE. Anna ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Mediacja społeczna, rodzinna i szkolna – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi i Zarządzanie Oświatą – Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz ostatnio na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania ukończyła Akademię Trenera Biznesu.

 

Zobacz także