Artykuły

Zakamarki projektu, czyli zasada 4R - relacje, refleksja, rozwój i radość

Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Idealny projekt to projekt łączący różne dziedziny wiedzy, przedmioty i różne formy.

Krok za krokiem przez projekt

Praca z uczniami metodą projektu jest niezwykle popularna

O projekcie, ciekawości, skuteczności i satysfakcji

Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek mnie pytał w szkole, czego chciałbym się dowiedzieć

Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej

Praca metodą projektu stosowana jest w szkołach od lat 90. ubiegłego wieku i znalazła już stałe miejsce w szkolnej rzeczywistości. Co o realizacji projektów edukacyjnych w szkole podstawowej mówi nowa podstawa programowa?

Projekt jest dobry na wszystko

Realizując projekty, uczniowie doświadczają poczucia sprawstwa. Rozumieją, że coś od nich zależy. Jeśli Twoi uczniowie mają w sobie potrzebę kreowania otoczenia, chcą działać, to wystarczy, że uwolnisz ich potencjał i będziesz im towarzyszyć.

Podstawa programowa a metoda projektu – czy to jest przyjaźń, czy to jest…?

Metoda projektowa to forma pracy, która kładzie wielki nacisk na rozwijanie wśród uczniów kompetencji XXI wieku, tzw. life skills, tak bardzo pożądanych we współczesnym świecie.

Przedmiotowy „joint venture” z projektem w tle

”Dzieci i młodzież uwielbiają wybierać, czym się będą zajmować. Mogą to być projekty, w których przez dłuższy czas uczniowie będą szukać odpowiedzi na samodzielnie postawione pytania albo współpracować z ekspertami spoza szkoły. Wtedy jest to nauka wszystkimi zmysłami i w wielu miejscach. Szkoła przyszłości wspiera myślenie dywergenne i kreatywność w zespole. (…) Uczenie się poprzez projekty nie tylko pomaga w głębszym zrozumieniu zagadnienia, jest w swej istocie również interdyscyplinarne. Praca w projektach pomaga uczniom zrozumieć, że wszystkie dziedziny wiedzy są ze sobą powiązane”.[1]

Materiały do pobrania

Zobacz także