Zakamarki projektu, czyli zasada 4R - relacje, refleksja, rozwój i radość

Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Idealny projekt to projekt łączący różne dziedziny wiedzy, przedmioty i różne formy.

Trzon projektu stanowią jego 4 główne elementy:

 • wybór tematu
 • określenie celów i ustalenie harmonogramu
 • działanie, czyli realizacja działań na podstawie harmonogramu
 • publiczna prezentacja

Wyodrębniamy 3 etapy projektu:

 • etap pierwszy: przed realizacją projektu
 • etap drugi: w trakcie realizacji projektu
 • etap trzeci: po zrealizowaniu projektu.

Etap pierwszy pełni funkcję najważniejszą. Ma charakter wprowadzający i motywujący. Ważna integracja grupy, ustalenie zasobów grupy i mocnych stron poszczególnych członków. Ważny jest czas. Pośpiech niewskazany.

O czym warto pamiętać:

 • dajemy przestrzeń uczniom
 • nie przejmujemy inicjatywy
 • integrujemy grupę
 • ustalamy wspólne zasoby i mocne strony
 • rozbudzamy motywację do działania
 • plan działań i harmonogram to nie cyrograf - zaopatrz uczniów w tę wiedzę

Etap drugi to etap akcji i działania. Nauczyciel pełni rolę doradczą, wspierającą, moderującą i motywującą.

O czym warto pamiętać:

 • pamiętaj, aby odpowiednio dużo czasu poświęcić na przygotowanie uczniów do części finałowej, czyli prezentacji projektu nie zapominając o różnorodnych jej formach
 • praca na tym etapie działań projektowych to praca na procesie - warto zapoznać się z pojęciem procesu grupowego
 • możliwe są zastoje i nieoczekiwane zwroty akcji - to jest ok
 • odpowiedzialność za realizację ponoszą uczniowie - nie daj się wkręcić w działanie za nich
 • zatrzymanie się może oznaczać znacznie więcej niż bezmyślne podążanie dalej
 • publiczna prezentacja może przybrać różne formy, w których każdy członek grupy znajdzie swoje miejsce

Etap trzeci to etap podsumowań, refleksji, ewaluacji i samooceny. To ważny etap uważności nad działaniami, które udało nam się zrealizować, ale też nad tymi, które nie do końca poszły po naszej myśli.

O czym warto pamiętać:

 • nie żałuj czasu na spotkania na tym etapie
 • przemyśl sposób i formę oceniania
 • skup się na procesie - na tych spektakularnych elementach, ale także zwróć uwagę na szczegóły i drobne elementy
 • ważne jest to co się udało, jak i to co nie wyszło
 • autoewaluacja uczniów jest bardzo ważna, wzmocnienie ich wartości, wzbudzenie poczucia sukcesu

Zasada 4R, czyli elementy, które powinny znaleźć się w każdym projekcie

 • Relacje - ważne są te zarówno pomiędzy grupą i nauczycielem, ale także te pomiędzy uczniami. Jeśli nie zatroszczymy się o nie w pierwszym etapie, możemy mieć problem na kolejnych. Dobre relacje sprzyjają dobrej współpracy, a bez niej nie ma dobrego projektu.
 • Refleksja - ważna w podejmowaniu każdego działania, ale w projekcie najważniejsza w etapie trzecim przy podsumowaniu i ewaluacji.
 • Rozwój - na każdym etapie, przyrost wiedzy i umiejętności.
 • Radość - dzięki niej łatwiej o motywację do działania, chęci i dobry nastrój. Dzięki radości lepiej układa się współpraca i atmosfera pracy projektowej.

Ważną częścią w realizacji działań projektowych jest technologia. Praktycznie na każdym etapie mamy zestaw stron i aplikacji, które możemy wykorzystać.

 • dysk Google - wspólna praca na dokumencie umożliwia zaplanowanie działań projektowych i ustalenie harmonogramu
 • AnswerGarden (www.answergarden.ch) - narzędzie idealne do przeprowadzenia szybkiej burzy mózgów, zbieranie pomysłów oraz informacji zwrotnej
 • Padlet (www.padlet.com) - wirtualna tablica korkowa do zbierania zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Możemy gromadzić pliki, zdjęcia, linki do ważnych stron
 • Canva (www.canva.com) - strona webowa, jak i aplikacja umożliwiająca tworzenie plakatów, ulotek, infografik

Dekalog nauczyciela 

1. wspieraj a nie wyręczaj
2. daj przestrzeń
3. rozbudzaj pasję i zainteresowania
4. dbaj o relacje i atmosferę
5. błędy są ok
6. wszyscy w zespole są jednakowo ważni
7. obserwuj i reaguj
8. zrób coś inaczej
9. pamiętaj, że liczy się proces, nie efekt końcowy
10. zaprzyjaźnij się z zasadą 4 R

Zgłoś projekt do konkursu Projekt z klasą: www.projektzklasa.pl.

Obejrzyj webinarium

Jak zacząć pracować metodą projektu, na co uważać w trakcie realizacji projektu i czego nie może zabraknąć w jego podsumowaniu? Obejrzyj webinarium, usystematyzuj wiedzę o pracy metodą projektu i stań się ekspertem w tej dziedzinie.