Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/1/2019
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Podręcznik „Oblicza geografii 1” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury już od pierwszej klasy.

  • W przystępny sposób kształci i doskonali umiejętność pracy z mapą dzięki samouczkom Krok po kroku oraz czytelnym mapom, m.in. dużej rozkładanej mapie turystyczno-topograficznej.
  • W ciekawy sposób wyjaśniania skomplikowane zjawiska i procesy fizycznogeograficzne dzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom.
  • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianem za pomocą elementów PodsumowanieTest sprawdzający oraz Zadania powtórzeniowe.
  • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw geografii na początku każdego rozdziału, w elemencie To było w szkole podstawowej.
  • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Spojrzenie z bliska oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że….
  • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe umieszczonym na końcu każdego rozdziału.
  • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki elementowi Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.