Oblicza geografii 1

Oblicza geografii 1

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/1/2012/2015
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski

Podręcznik „Oblicza geografii 1” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.
  • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych, takich jak obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem, dzięki samouczkom Krok po kroku.
  • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.
  • Pomaga zrozumieć procesy, np. endo- i egzogeniczne, dzięki atrakcyjnym infografikom oraz sekwencyjnym ilustracjom.
  • Pozwala zrozumieć współzależności występujące pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi za pomocą elementu Interakcje.
  • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy oraz ich skutki osadzono w konkretnych miejscach na świecie.
  • Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii fizycznej ogólnej, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.